تفاوت خرید کرایه خودرو با رنت ماشین

تفاوت خرید کرایه خودرو با رنت ماشین

تفاوتی که آژانسهای خودرو با کرایه خودرو دارد اغلب در نحوه در اختیار قرار دادن خودروست.

آژانسها خودرو را با راننده در اختیار مشتی یا مسافر قرار می دهند اما در اجاره خودرو،

ماشین می تواند هم با راننده و هم بدون راننده در اختیار مسافر یا مشتری قرار بگیرد.

البته صنعت اجاره خودرو به طور کلی تشریفاتی تر از آژانسهای خودرو هستند

و اغلب خودروهای لوکس را اجاره می دهند و برای اینکه بتوان جنبه تشریفات کار را حفظ کرد

باید خودرو را بدون راننده تحویل مشتری داد. اغلب مشتریان نیز خودرو را بدون راننده می خواهند.

اکنون در تهران- اصفهان- شمال ایران شامل مازندران و گیلان- کرج و استان البرز و به طور کلی

در اقصی نقاط ایران صنعت اجاره خودرو خصوصاً بدون راننده جا افتاده و متقاضیان زیادی دارد،

ارسال نظر

برای ایفونی ها